ПУБЛИЧНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ: НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗВИТИЕ
(электронный научный журнал)

ISSN(онлайн): 2522-1752

ОСОБЕННОСТИ КОМУНИКАЦИЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ПУБЛИЧНОМ УПРАВЛЕНИИ

Автор:

Шевченко Олег Николаевич, Черниговский национальный технологический университет, г. Чернигов, Украина

Язык статьи: украинский

Аннотация:

Исследовано место коммуникаций с общественностю в современных условиях существования и развития публичной власти. Проанализированы тенденции развития PR деятельности и использования технологий связей с общественностью в современных условиях.

Ключевые слова:

коммуникации, PR, пресс-службы, агентства, консультанты, публичное управление, реформы, государственное управление, маркетинг, черный PR, политика, общественность

Список использованных источников:

1. Бакуменко В., Попов С. Парадигма інноваційного розвитку суспільства: сучасні концепції реформування публічного управління [Електронний ресурс] .–Режим доступу:http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/edu_43/fail/4.pdf

2. Бажинова О. А. Механізми комунікації влади та громадськості в умовах глобалізації [Електронний ресурс] .–Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2012-4/doc/4/06.pdf

3. Березенко, В.В. Стан політичного PR в Україні: соціально-комунікаційний аспект [Текст]: / В.В. Березенко // Держава та регіони. – Запоріжжя: ГУЗІДМУ, 2012. – С. 16-31.

4. Дєгтяр О. А. Інформаційно-комунікативна діяльність в державному управлінні як інструмент інтенсифікації соціального партнерства [Електронний ресурс] .–Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=623

5. Зв’язки з громадськістю в органах державної влади та органах місцевого самоврядування [Електроний ресурс] // Режим доступу: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL8vCQu8jNAhUkMJoKHV-FCDIQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.center.gov.ua

6. Україна пасе задніх за рівнем довіри до органів державної влади [Електроний ресурс] // Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/news/2013/02/11/6983262/

7. Мадрига Т.Б. Особливості використання виборчих технологій у виборах до Верховної Ради України 2002 року / Т.Б. Мадрига // Ґілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. – К.: ВІРУАН, 2010. – Вип. 30. – С. 467-473.

8. Подорван А.Ф. Принцип зворотного зв’язку як основа комунікацій органів державної влади з громадськістю [Електроний ресурс] // Режим доступу: http://ppeu.stu.cn.ua/index.pl?task=arcls&id=68

9. Про затвердження плану заходів Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку “Україна – 2020” [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 213-р від 04.03.2015 р. — Режим доступу : www.portal.rada.gov.ua.

10. Кальна-Дубінюк Т.П. Паблік рілейшнз. Навч. посіб./ Т.П. Кальна-Дубінюк, Р.І.Буряк – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2010. – 204 с.

11.Лашкіна М. Нові підходи до комунікації в публічному просторі державного управління [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2013-1/doc/1/02.pdf

12.Терещенко Д. А. Організаційно-правове забезпечення комунікативної діяльності місцевих органів влади. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1l7-91cjNAhWhF5oKHTEfDhYQFggjMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.irbis-nbuv.gov.ua

Скачать