ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК
(електронний науковий журнал)

ISSN(онлайн): 2522-1752

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОЮ СИСТЕМОЮ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Автор:

Салькова Т.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто механізми державного управління пенсійної системи на регіональному рівні. Визначено напрями реформування та розроблені рекомендації щодо вдосконалення державного регулювання розвитку системи пенсійного забезпечення на регіональному рівні відповідно до економічних, демографічних та соціально-політичних умов.

Ключові слова:

пенсійна система, солідарна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, недержавне пенсійне забезпечення

Список використаних джерел:

1. Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020" : Указ Президента України  від 12 січня 2015 року № 5/2015[Електронний ресурс]: за даними сайту /Верховна Рада України. – Режим доступу до ресурсу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.

2. Державна служба статистики в Україні[Електронний ресурс]:–Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

3. Головне управління статистики у Чернігівській області[Електронний ресурс]:.–Режим доступу до ресурсу: http://chernigivstat.gov.ua/statdani/Soc_zah/SZ1.htm.

4. Газета «Пенсійний курєр». – 2011 р. – №3(401).

5. Закон України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» [Електронний ресурс]: за даними сайту /Верховна Рада України. – Режим доступу до ресурсу:http://zakon.rada.gov.ua/.

6. Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» [Електронний ресурс]: за даними сайту /Верховна Рада України. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1057-15/.

7. Правові проблеми пенсійного забезпечення в Україні: монографія/ Н.М.Хуторян, М.М.Шумило, М.П.Стадник [та ін.].- К.:Ін. Юре, 2012. – 540с.

8. Надточій А.О. Державне регулювання розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні. Дис.мех. держ. управління http://mydisser.com/en/catalog/view/386/822/7535.html

9. Кисіль Л. Н. Механізми державного управління пенсійним забезпеченням громадян в Україні. Дис.мех. держ. управління http://mydisser.com/en/catalog/view/386/822/11708.html

Завантажити