ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК
(електронний науковий журнал)

ISSN(онлайн): 2522-1752

РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Автор:

Олійченко Ігор Михайлович, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: англійська

Анотація:

У статті проведено аналіз функціонування системи державного управління та місцевого самоврядування в контексті впровадження і розвитку е-урядування. Розглянуто теоретичні основи електронного урядування, рівень розвитку інформаційних і комунікаційних технологій в органах державного управління та місцевого самоврядування, стан електронного урядування. Проведено порівняльний аналіз функціонального і процесного підходів до управління, визначені їх основні переваги та недоліки. Пропонується використання процесного підходу в місцевому самоврядуванні відповідно до міжнародного стандарту ISO 18091: 2014. Запропоновано схему взаємозв'язку між місцевими органами влади.

Ключові слова:

електронний уряд, мережева готовність, інформація, інформаційні технології, електронний документообіг, процесний підхід, інформаційні системи на основі мережі Internet

Список використаних джерел:

1. Бутко М.П., Дітковська М.Ю. Формування інформаційного забезпечення в системі державного управління: моногр. - Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2010. – 244 с.

2. Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг” № 851–IV від 22.05.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36. – С. 275–281.

3. Закон України “Про інформацію” N 2657-XII від 02.10.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - N 48. - С. 650-669

4. Клименко С.М., Дуброва О.С. та інш. Управління конкурентоспроможністю підприємства. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2006. - 527 с.

5. Олійченко І.М. Розвиток інформаційного забезпечення органів державного управління: теорія, методологія, практика: монографія / І.М. Олійченко. – Ніжин: ТОВ “Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2010. – 432 с.

6. Проект Закону про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) № 2217а від 01.07.2015. Режим доступу http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1? pf3511=55812

7. Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні” N 2250-р, 13.12.2010 р.

8. International standard ISO 18091:2014 “Quality management systems — Guidelines for the application of ISO 9001:2008 in local government” First edition 2014-02-15.

9. Marakas G., O'Brien J. “Introduction to Information Systems” McGraw-Hil. (16th Ed)., 2012 – 768 р.

10. Meier A. eDemocracy & eGovernment Stages of a Democratic Knowledge Society Translated by Wiltrud Henkel - Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

11. SAGA Standards and Architectures for eGovernment Applications Version 4.0 Published by the Federal Ministry of the Interior, Germany, March 2008

12. The Global Information Technology Report 2015, ICTs for Inclusive Growth // Committed to improving the state of the world, World economic forum, 2015 – 357 c.

Завантажити