ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК
(електронний науковий журнал)

ISSN(онлайн): 2522-1752

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ОБРОБКИ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН ЯК СКЛАДОВОЇ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ

Автор:

Дітковська Марина Юріївна , Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: англійська

Анотація:

Стаття присвячена аналізу розвитку і вдосконалення роботи із зверненнями громадян. Проаналізовано процеси обробки кореспонденції в обласній державній адміністрації і процеси вдосконалення роботи із зверненнями громадян. Автор звертає увагу на підходи до обов’язків електронного уряду. Запропоновано шляхи реалізації та вдосконалення електронної системи "звернення громадян" як елементу електронного урядування.

Ключові слова:

звернення громадян, інформаційні системи, інформаційні технології, регіональний контакт-центр, орієнтована на клієнта система "Електронного уряду"

Список використаних джерел:

1. Бутко М.П., Дітковська М.Ю. Формування інформаційного забезпечення в системі державного управління: моногр. - Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2010. – 244 с.

2. Закон України “Про інформацію” N 2657-XII від 02.10.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - N 48. - С. 650-669

3. Закон України “Про звернення громадян” N 393/96-ВР від 02.10.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996, N 47, ст.256

4. Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції створення Національної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади” . N 589-р від 9.06.2011 р

5. Heeks RImplementing and Managing eGovernment - LondonThousand OaksNew DelhiSAGE Publications, 2006 – 304 p.

7. RamaniS and Y. S. Kumaraswamy Event Driven Architectural Style for Customer Centric eGovernment System // International Journal of Software Engineering and Its Applications Vol.8, No.6 (2014), pp.67-84.

8. Meier A. eDemocracy & eGovernment. Stages of a Democratic Knowledge Society - Springer Heidelberg Dordrecht London New York, 2012 – 235 p.

Завантажити