ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК
(електронний науковий журнал)

ISSN(онлайн): 2522-1752

ДИНАМІКА ТА ТЕНДЕНЦІЇ СТАНУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИМ ЗАХИСТОМ ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ: СИРІТСТВО МОВОЮ ЦИФР

Автор:

Харченко Юлія Петрівна, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено та проаналізовано сучасний стан державного управління соціально-правовим захистом дітей вУкраїні через призму статистичних даних щодо соціального і біологічного сирітства. Виділено фактори, які вказують нанедоліки управління у вказаній сфері та напрямки удосконалення системи державного управління захистом дитинства.

Ключові слова:

державне управління, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-сироти, соціальний захист

Список використаних джерел:

  1. http://www.ukrstat.gov.ua

  2. Державна доповідь про становище дітей в Україні: “Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: досвід реформування” (за підсумками 2005 року) / [О.Р. Артюх, Л.В. Балим, Т.В. Бондаренко та ін.]; Кер. авт. кол. Л.Є. Леонтьєва, Л.С.Волинець. – К. : Державний ін–т розвитку сім’ї та молоді, 2006. – 143 с.

  3. Захист дітей, які потребують особливої уваги суспільства: Стат. збірник / відп. за випуск І.Калачова. – К.: Державний комітет статистики України, 2010. – 75 с.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/drukkatalog/kat_u/publposl_u.htm

  4. Захист дітей, які потребують особливої уваги суспільства: Стат. збірник / відп. за випуск І.Калачова. – К.: Державний комітет статистики України, 2011. – 78 с.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/drukkatalog/kat_u/publposl_u.htm

  5. Захист дітей, які потребують особливої уваги суспільства: Стат. збірник / відп. за випуск І.Калачова. – К.: Державний комітет статистики України, 2012. – 127 с.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/drukatalog/kat_u/publposl_u.htmhttp://www.sirotstvy.net/ua/press_centre/news/1770.html?pg=8

  6. http://www.sirotstvy.net/ua/press_centre/news/1770.html?pg=8

  7. Державна доповідь про становище дітей в Україні: “Забезпечення рівних можливостей та прав дітей в умовах зростання ризиків бідності населення” (за підсумками 2009 року) / [Т.Ф. Алєксєєнко, С.Ю. Аксьонова, О.В. Бєлишев та ін.]; Кер. авт. кол. А.Г. Зінченко. – К.: М–во України у справах сім’ї, молоді та спорту, Держ. ін–т розвитку сім’ї та молоді, 2010. –150 с.

  8. Дрозд Ю.В. Адміністративно-правові заходи, спрямовані на зменшення шкоди, пов’язаної з уживанням алкоголю / Ю.В. Дрозд, І.В. Мельник // Митна справа. – 2011. – № 1 (73). – Ч. 2. – С. 410 - 414.

  9. Підлітки груп ризику: доказова база для посилення відповіді на епідемію ВІЛ в Україні: аналіт. звіт / ЮНІСЕФ, Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка. – К. : К.І.С., 2008. – 192 с.

  10. Бідність та нерівні можливості дітей в Україні / [Черенько Л.М., Полякова С.В., Реут А.Г. та ін.]; за ред. Е.М. Лібанової. – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Український центр соціальних реформ, 2009. – 288 с.

Завантажити