ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК
(електронний науковий журнал)

ISSN(онлайн): 2522-1752

СУТНІСТЬ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ ТА МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА ПРОЦЕСИ ЇЇ СТАНОВЛЕННЯ

Автор:

Бутко Микола Петрович, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розроблено концептуальні положення, обґрунтовано наукові підходи та запропоновано практичні рекомендації щодо формування та розвитку економіки знань, надано характеристику державних механізмів впливу на її становлення, проведено аналіз інституційних ресурсів розвитку економіки знань. Наукове дослідження розкриває питання ролі економіки знань у формуванні інноваційної моделі розвитку національного господарства.

Ключові слова:

економіка знань, інноваційний розвиток, механізми державного управління, глобалізація, педагогічні підходи, наука, освіта, нововведення, національне господарство, господарський механізм

Список використаних джерел:

  1. Lane R.E. The Decline of Politics and Ideology in the Knowledgeable Society // American Sociological Review. 1966. - Vol. 31. - P. 649-662; Machlup F. The Production and Distribution of Knowledge in the United States. Princeton University Press. – 1962.

  2. Drucker P.F. Post-Capitalist Society. Harper Business, New York, 1993. – 232 p.; Toffler A. Powershift: Knowledge, Wealth and Violence at the Edge of the 21st Century. New York, Bantam Books, 1990. – 512 p.; Quinn J.B. Intelligent Enterprise: A Knowledge and Service Based Paradigm for Industry. New York: The Free Press, 1992. – 640 p.

  3. Quinn J.B. Intelligent Enterprise: A Knowledge and Service Based Paradigm for Industry. – New York: The Free Press, 1992. – 640 p.

  4. Marshall A. Principles of Economics. – London: Macmillan, 1965.

  5. Schumpeter J. A. Theory of Economic Development. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1951.

  6. Геєць В. М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку / Валерій Михайлович Геєць. – К., 2009. – 864 с.

  7. Обзор экономического положення Европы. ООН. Нью-Йорк и Женева. – 2002. – № 1. – С. 195.

  8. Бутко М. П. Інтелектуальний капітал як чинник модернізації регіонального економічного простору : монографія / М. П. Бутко, О. В. Попело ; під заг. наук. кер. д-ра екон. наук, проф. М. П. Бутка. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2014. – 372 с.

  9. Бутко М. П. Архітектоніка конкурентоспроможності регіонів України в контексті євроінтеграції: монографія / М.П.Бутко. – Київ: АМУ, 2016. – 452 с.

Завантажити