ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК
(електронний науковий журнал)

ISSN(онлайн): 2522-1752

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ПУБЛІЧНОМУ АДМІНІСТРУВАННІ

Автор:

Дітковська Марина Юріївна , Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: англійська

Анотація:

У статті досліджується функціонування і розвиток інформаційних систем в системі державного управління та місцевого самоврядування. Аналізується система принципів створення, функціонування і розвитку інформаційних систем в державному управлінні. Запропоновано шляхи вдосконалення системи державного управління та місцевого самоврядування шляхом реалізації теоретичних положень, методологічних підходів і практичних рекомендацій з проектування, експлуатації та вдосконалення автоматизованих систем, що забезпечують взаємодію різних економічних об'єктів і їх нормальну діяльність.

Ключові слова:

інформаційні системи, комп'ютерні технології, інформаційна підтримка, принципи інформаційних систем, аналітичні компоненти інформаційної системи

Список використаних джерел:

1. Бутко М.П. Формування інформаційного забезпечення в системі державного управління:

моногр./ М.Ю. Дітковська // Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2010. – 244 с.

  1. Олійченко І.М. Розвиток інформаційного забезпечення органів державного управління:

теорія, методологія, практика: монографія / І.М. Олійченко. – Ніжин: ТОВ “Видавництво “АспектПоліграф”, 2010. – 432 с.

  1. O’Brien J. (1998). “Introduction to Information Systems: A Networked Enterprise Perspective”. (2nd Ed).
  2. Oliychenko I.M. Implementation and improvement of electronic document management in the government administration /I. Oliychenko, M. Ditkovska // Problems and prospects of economics and management : scientific journal / Chernihiv National University of Technology. – Chernihiv :Chernihiv National University of Technology, 2015. – № 2 (2). – 312 p. – P 298 – 304.
  3. Oz E. and Jones A. Management Information Systems © Cengage Learning 2008.
  4. ParkerC., CaseT. (2000). “Management Information Systems: Action & Strategy”. (2nd Ed). 
  5. Woodward Chris (2001), CSC Research Services. Creating Information Systems Harmony (http://www.csc.com/features/2001/21.shtml)

 

Завантажити