ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК
(електронний науковий журнал)

ISSN(онлайн): 2522-1752

ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Автор:

Шевченко Олег Миколайович, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті аналізуються теоретичні підходи до визначення поняття людського капіталу та кадрового потенціалу який формується у регіоні та на підприємстві. Розглядається сутність та характеристика даних категорій, та їх місце в сучасному соціально-економічному розвитку країни.

Ключові слова:

регіон, підприємство, людський капітал, кадровий потенціал, формування кадрового потенціалу

Список використаних джерел:

1. Амосов О. Ю. Підготовка кадрів для державної служби як засіб формування інтелектуального капіталу державної служби [Електронний ресурс] / О. Ю. Амосов, Н. Л. Гавкалова – Режим доступу до ресурсу: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2009-02/09aoykdu.pdf.

  1. Галицька У. Б. Формування та ефективність використання кадрового потенціалу [Електронний ресурс] / У. Б. Галицька – Режим доступу до ресурсу: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/6.1/72.pdf.
  2. Дерій Ж. Вплив механізмів державного регулювання на процеси функціонування людського потенціалу [Електронний ресурс] / Ж. Дерій, С. Скиба // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://ppeu.stu.cn.ua/tmppdf/182.pdf.
  3. Індекс розвитку людського потенціалу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gtmarket.ru/ratings/human-development-index/human-development-index-info.
  4. Кошонько О. В. Формування досконалого трудового потенціалу підприємства як ефективний засіб використання людських ресурсів [Електронний ресурс] / О. В. Кошонько// Вісник Хмельницького національного університету. – 2013. – Режим доступу до ресурсу:

http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/1160/1/KOSHONKO.pdf. 6. Мельничук О. П. Освітняскладоварозвиткутрудовогопотенціалу [Електронний ресурс] / О. П. Мельничук. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://www.idss.org.ua/avtoref/2015_MelnichukOdis.pdf.

  1. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки [Електронний ресурс]. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: http://www.meduniv.lviv.ua/files/info/nats_strategia.pdf.
  2. Цимбал Л. Людський потенціал як основа розвитку економіки знань [Електронний ресурс] / Л. Цимбал // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2016. – Режим доступу до ресурсу:http://ppeu.stu.cn.ua/tmppdf/298.pdf. c.24-25

 

Завантажити