ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК
(електронний науковий журнал)

ISSN(онлайн): 2522-1752

ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ

Автор:

Лашук Оксана Сергіївна, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті проаналізовано вплив фінансової децентралізації на результати соціально-економічного розвитку регіонів. Здійснено оцінку отриманих результатів за підсумками виконання місцевих бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад. Проаналізовано основні ризики для фінансової децентралізації та запропоновано практичні рекомендації, спрямовані на розв’язання проблемних питань.

Ключові слова:

регіон, регіональний розвиток, фінансова децентралізація, місцеві бюджети, об’єднана територіальна громада

Список використаних джерел:

  1. Децентралізація дає економічне зростання громад і регіонів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// decentralization.gov.ua/news/item/id/1964
  2. Набатова Ю.О. Формування місцевих бюджетів в умовах децентралізації фінансових ресурсів /

Ю.О. Набатова, Т.В. Ус // Ефективна економіка. – 2015. – № 5. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4100. 3. Міністерство фінансів України [Електронний ресурс] // Офіційний сайт. – Режим доступу :

http://www. minfin.gov.ua/news/view/promova-ministra-finansiv-natalii-iaresko-na-zasidanni-uriadushchodo-vykonanniaderzhavnoho-biudzhetu-za--rik?category=bjudzhet 4. Результати реформи децентралізації [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://reforms.in.ua/ua/news/ rezultaty-reformy-decentralizaciyi

  1. Моніторинг процесу реформ. 9 місяців 2017 року [Електронний ресурс] // Звіт Національної ради реформ. – Режим доступу : http://reforms.in.ua/ua/system/files/reports/full_report_9_months_2017.pdf
  2. Регіони України : проблеми та пріоритет соціально-економічного розвитку : монографія / за ред. З. Варналія. – К. : Знання України, 2005. – 498 с. 
  3. Луніна І.О. Бюджетна децентралізація : цілі та напрями реформ // Економіка України. – 2014. – № 11 (636). – С. 61–75.

Завантажити