ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК
(електронний науковий журнал)

ISSN(онлайн): 2522-1752

УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ НАДАННЯ ПОСЛУГ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ

Автор:

Оліфіренко Лілія Дмитрівна , Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Коваль Крістіна Павлівна , Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: англійська

Анотація:

Проведено проблемний моніторинг питань соціального захисту населення України на основі аналізу нормативно-правового механізму надання послуг соціального захисту. Визначено основні принципи та концептуальні ідеї покращення державної соціальної політики завдяки удосконаленню нормативно-правового механізму надання послуг, який має гарантувати надання якісних послуг соціального захисту щодо компенсації соціальних ризиків та сприяти стабільності та благополуччя споживачів послуг.

Ключові слова:

нормативно-правовий механізм, соціальна політика; соціальний захист; соціальні виплати; соціальні послуги.

Список використаних джерел:

 

 

 

1. Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

2.   Про загальнообов'язкове держане пенсійне страхування. Закон України від 09.07.2003 № 1058-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1058-15

3.   Про соціальні послуги : Закон України від 19.06.2003 №966-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/966-15

4.   Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги Постанова КМУ від 29.01.2003 № 117 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/117-2003-п

5.   Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги. Постанова КМУ від 29.04.2004 N 558 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/558-2004-п

6.   Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним. Постанова КМУ від 02.08.2000 № 1192 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1192-2000-п

7.   Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян. Постанова КМУ від 26.07.1996 N 832 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/832-96-п

8. Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд. Постанова КМУ від 02.04.2005 № 261 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/261-2005-п

9. Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів : Наказ Міністерства фінансів України від 06.06.2012 № 687, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.06.2012 за № 1057/21369 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1057-12/page.

10. Звіт-моніторинг "Система соціальних послуг в Україні". Бюро соціальних та політичних розробок, 2015 [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://bureau.in.ua/downloads/social-reform/reportua.pdf.

11. Хайнц Ламперт. Социальная рыночная экономика. Германский путь. / Хайнц Ламперт. – М. : Дело. – 1994. – 224 с.

12. Olifirenko L.D. Factoring of overcoming crisis tendencies in public administration // Ukraine – EU. Modern technology, Business and law : collection of international scientific papers : in 2 parts. Part 2. (Košice, Slovak Republic, Republic-Poland, Slovakia, April 19-23, 2016). – Chernihiv : CNUT, 2016. – Chernihiv :  CNUT, 2016. – P. 124-126.

13. Оліфіренко Л.Д. Удосконалення інституціонального простору як чинник подолання кризових тенденцій у державному управлінні / Л.Д. Оліфіренко // Розумовські зустрічі: збірник наукових праць / Інститут законодавства Верховної ради України; Український інститут національної пам’яті; Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові Україні; Сіверський центр післядипломної освіти; Сіверський інститут регіональних досліджень. – Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2015. – № 2. – 273 с. – С. 119-127.

14. ДП "Інформаційно-обчислювальний центр" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.msp.gov.ua/content/dp-informaciynoobchislyuvalniy-centr.html/

Завантажити