ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК
(електронний науковий журнал)

ISSN(онлайн): 2522-1752

ІНСТИТУТ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ ТА ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Автор:

Шевченко Олег Миколайович, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Пінчук В. І., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено основні проблеми інституту публічної служби в Україні та ризики виникнення корупції. Проаналізовано стан та актуальні проблеми публічної служби в умовах становлення демократичного державного управління в Україні.

Ключові слова:

корупція, запобігання та протидія корупції, антикорупційні заходи морально-ідеологічного спрямування, державна служба; державне управління; реформування державної служби; Європейська інтеграція; модель державної служби, публічна адміністрація, публічна служба, діяльність на державних політичних посадах, служба в органах місцевого самоврядування, посада, посадова особа, професійна діяльність, вид публічної служби, орган державної влади.

Список використаних джерел:

1.   Авер’янов.  Актуальні  завдання  створення  нового  законодавства  про  державну службу  в  Україні  [Електронний  ресурс]  / .  Авер’янов  –  Режим  доступу  до  ресурсу: http://radnuk.info/pidrychnuku/derj-ypr/492-malinovski/21773---7-----73------.html.  

2.  Є. В.  Грайнер  [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу  до  ресурсу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2015-1/doc/4/03.pdf. 

3. Цуркан М.  Адміністративні  спори щодо проходження публічної  служби  – Режим  доступу: http://www.legalweekly.com.ua/.  

4.  Янюк  Н.  Атестація  публічних  службовців:проблеми  правового  регулювання  у національному законодавстві/ Н. Янюк // Вісник Львів. ун-ту. Серія юрид. – 2011. – Вип. 53. – С. 177–183. 

5. Закон  України “Про державну  службу” вiд 16.12.1993 No 3723-XII – Режим до  - ступу: http://zakon.rada.gov.ua/  

6. 12. Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування” вiд 07.06.2001  No 2493-III – Режим доступу:http://zakon1.rada.gov.ua/. 

7.  Закон  України  “Про  загальний  військовий  обов’язок  і  військову  службу”  вiд  25.03.1992 No 2232-XII – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/. 

8.  АНАЛІЗ ВПЛИВУ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ” НА ЗАРОБІТНІ ПЛАТИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2017/06/FEAO_Derzh_sluzhba_A5_08_web-1.pdf. 

9. Загальна оцінка  країни . Україна  . Представництво ООН в Україні [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: www.un.org.ua/files/CCA_2004_ua.pdf .. 

10.  Звіт  про  стан  виконання  Програми  Пенсійного  фонду  України  щодо  впровадження антикорупційних  заходів  на  2016  рік  [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу  до  ресурсу: https://www.pfu.gov.ua/7427-zvit-pro-stan-vikonannya-programi-pensijnogo-fondu-ukrayini-shhodo-vprovadzhennya-antikoruptsijnih-zahodiv-na-2016-rik/. 

11.  Звіт  про  стан  реалізації  заходів,  визначених  Антикорупційною  програмою  Пенсійного фонду  України  на  2017  рік,  за  2017  рік  [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу  до  ресурсу: https://www.pfu.gov.ua/31161-zvit-pro-stan-realizatsiyi-zahodiv-vyznachenyh-antykoruptsijnoyu-programoyu-pensijnogo-fondu-ukrayiny-na-2017-rik-za-2017-rik/. 

12.    Інформація  про  стан  реалізації  заходів  за  9  місяців  2018  року  територіальними управліннями Пенсійного фонду України, визначених Антикорупційною Пенсійного фонду україни на  2018  рік  [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу  до  ресурсу:  https://www.pfu.gov.ua/233890-
informatsiya-pro-stan-realizatsiyi-zahodiv-9-misyatsiv-2018-roku-terytorialnymy-upravlinnyamy-pensijnogo-fondu-ukrayiny-vyznachenyh-antykoruptsijnoyu-pensijnogo-fondu-ukrayiny-na-2018-rik/. 

13. Інститут публічної служби в Україні та проблеми протидії корупції [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://studfiles.net/preview/5129818/page:25/. 

14.  Місце  публічної  служби  в  системі  сучасного  адміністративного  права  [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.pap.in.ua/7_2014/37.pdf. 

15. Понятійні аспекти становлення Публічної служби в україні [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2012-1/doc/2/05.pdf. 

16.  ПОНЯТТЯ,  ВИДИ  ТА  ФОРМИ  КОРУПЦІЇ  [Електронний  ресурс]  – Режим  доступу до ресурсу: http://kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/zapobigannya-ta-viyavlennya-koruptsiyi.pdf. 

Завантажити