ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК
(електронний науковий журнал)

ISSN(онлайн): 2522-1752

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

Автор:

Шевченко Олег Миколайович, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Вернидуб В. А., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглянуті теоретичні засади дослідження механізмів державного управління сферою пожежної безпеки в Україні. Автором розглянуті періоди дослідження державного управління пожежною безпекою в Україні та проаналізовані наукові праці, які досліджуюсь.

Ключові слова:

механізми державного управління, пожежна безпека, сфера пожежної безпеки, державне управління сферою пожежної безпеки, механізм державного управління сферою пожежної безпеки

Список використаних джерел:

1. Жданова Л.А. Организация и управление промышленной фирмой в развитых странах / Л.А. Жданова. – М.: ЗАО “Издательство “Экономика”, 2008. – 637 с. 

2. Методичний посібник з питань експлуатації та застосування вогнегасників / Л.А. Присяжнюк та ін. – К.: Основи, 1997. – 150 с. 

3. Гандзюк М.П. Основи охорони праці: [підручник] / М.П. Гандзюк, Є.П. Жалібо, М.О. Халімовський; за ред. М.П. Ганжзюка.– [5-те вид.] – К.: Каравела, 2010. – 324 с. 

4. Наказ МВС України “Про введення в дію Правил пожежної безпеки в Україні” від 22 червня 1995 р. № 400. – [Електронний ресурс]. Режим доступу до док.: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1033.119.3&nobreak=1. 

5.  История  развития  пожарной  охраны.    –  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу: http://nachkar.ru/histori/histori2-1.htm 

6.  Басуров  В.А.  Основы  пожаровзрывобезопасности:  [учебнометодическое  пособие]  /  В.А.  Басуров.  – Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета, 2006. – 62 с. 

7. Загальна оцінка країни Україна. ООН, 2004. – 136 с. 

8.  Методичні  рекомендації  щодо  визначення  органами  державної  влади  та  органами  місцевого самоврядування  потреби  у  фахівцях  у  сфері  європейської  та  євроатлантичної  інтеграції.  –  [Електронний ресурс]. Режим доступу до док.: http://www.guds.gov.ua. 

9. Максимей И.В. Имитационное моделирование на ЭВМ / И.В. Максимей. – М.: Радио и связь, 1988. – 232 с. 

10.  Балябас  В.  Державне  управління  процесом  становлення  і  розвитку  пожежно-рятувальної  служби України / В. Балябас. // Ефективність державного управління. – 2012. – Вип.30. – С. 247-254. 

11.  Державне  управління  в  Україні:  наукові,  правові,  кадрові  та  організаційні  засади:  [навчальний посібник] / За заг. ред. Н.Р. Нижник, В.М. Олуйка. – Львів: Вид-во “Львівська політехніка”, 2002. – 352 с. 

12.  Верховна  Рада  прийняла  за  основу  законопроект  про  систему  екстреного  виклику  “112”.  – [Електронний ресурс]. Режим доступу до док.: http://www.mns.gov.ua/news/19442.html. 

13.  Назаренко  В.  Поняття  та  сутність  державного  управління  пожежною  безпекою  в  Україні  /  В. Назаренко.  –  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:  http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2012-4/doc/1/07.pdf 

14.  Державна  служба  України  з  надзвичайних  ситуацій.  –  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу: http://www.firedep.gov.ua. 

15. Виже, Р. 30 советов по пожарной безопасности / Р. Виже; перевод с французского Н. И. Суходрева; под редакцией Д. И. Юрченко. – М.: Стройиздат, 1982.  – 48 с. 

16.  Калугін  В.Д.  Оцінка  рівня  пожежної  небезпеки  території  України  на  основі  аналізу  енергетичних показників стану життєдіяльності / [В.Д. Калугін, В.В. Коврегін, В.В. Тютюник, Л.Ф. Чорногор, Р.І. Шевченко] // Пожежна безпека. – 2013. – №22. – С. 99-112. 

17. Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки. Послання Президента України до Верховної Ради України // Професіонал (ПВВ). 

18. Чиркин В.Е. Государственное управление. Элементарный курс / В.Е. Чиркин. – М.: Юристъ, 2002. – 320 с. 

Завантажити