ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК
(електронний науковий журнал)

ISSN(онлайн): 2522-1752

№1 (1), 2016

1. Бутко Микола Петрович — Модернізація інституційного середовища як базису формування регіональних конкурентних переваг.
2. Мурашко М.І., Назарко С.О. — Окремі аспекти методології впровадження державних соціальних стандартів в Україні.
3. Подорван А.Ф. — Методологія дослідження інформаційно-комунікаційної діяльності органів державної влади.
4. Повна Світлана Вікторівна — Економічний механізм державного управління інноваційно-інвестиційним розвитком регіону.
5. Ребкало Микола Миколайович — Деякі чинники удосконалення законності та дисципліни персоналу органів та установ виконання покарань: управлінський аспект.
6. Салькова Т.В. — Удосконалення механізмів державного управління пенсійною системою на регіональному рівні.
7. Удовиченко В.П. — Від глобальної світової економіки до економіки територіальних громад: нові виклики і можливості.
8. Харченко Юлія Петрівна — Шляхи гармонізації державних механізмів управління соціально-правовим захистом дитинства.
9. Олійченко Ігор Михайлович — Розвиток електронного урядування в умовах децентралізації влади в Україні.
10. Оліфіренко Лілія Дмитрівна — Антикризові заходи державної промислової політики України.
11. Дітковська Марина Юріївна — Розвиток системи обробки звернень громадян як складової електронного урядування.