ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК
(електронний науковий журнал)

ISSN(онлайн): 2522-1752

№2 (2), 2016

1. Бутко Микола Петрович, Орлова Н.М. — Механізми державного управління земельними ресурсами сільськогосподарського призначення.
2. Олійченко Ігор Михайлович — Синергетичний підхід до державного управління: виклики і можливості.
3. Оліфіренко Лілія Дмитрівна — Аналіз проблем реформування судової системи України.
4. Дітковська Марина Юріївна — Удосконалення механізмів державного управління системою пенсійного забезпечення в Україні.
5. Задорожна С.М. — Інституційні механізми подолання бідності в Україні.
6. Повна Світлана Вікторівна — Державне управління збалансованістю структурного розвитку економіки в контексті цивілізаційних хвиль.
7. Шевченко Олег Миколайович — Особливості комунікацій з громадскістю у публічному управлінні.
8. Харченко Юлія Петрівна — Аспекти трансформації державного управління у сфері соціально-правового захисту дітей без батьків в Україні.
9. Салькова Т.В. — Методологічні принципи державного управління системою пенсійного забезпечення в Україні.
10. Лашук Оксана Сергіївна — Державне регулювання розвитку регіону в умовах трансформації українського суспільства.