ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК
(електронний науковий журнал)

ISSN(онлайн): 2522-1752

№1 (3), 2017

1. Бутко Микола Петрович — Інституціональні механізми підвищення ефективності процесів децентралізації владних повноважень.
2. Олійченко Ігор Михайлович — Синергетика і самоорганізація в державному управлінні.
3. Оліфіренко Лілія Дмитрівна — Детермінанти удосконалення інституційного механізму розвитку агрокорпорацій.
4. Дітковська Марина Юріївна — Теоретичні основи формування та розвитку інформаційних систем в публічному адмініструванні.
5. Задорожна С.М. — Актуальні питання кадрового забезпечення об’єднаних територіальних громад в Україні.
6. Шевченко Олег Миколайович — Державне регулювання інвестиційної діяльності у сучасних трансформаційних умовах.
7. Харченко Юлія Петрівна — Динаміка та тенденції стану державного управління соціально-правовим захистом дітей, позбавлених батьківського піклування: сирітство мовою цифр.
8. Мурашко М.І., Назарко С.О. — Нові освітні стандарти як основа реформування вищої освіти.
9. Ребкало Микола Миколайович — Персонал пробації міністерства юстиції України: поділ та шляхи удосконалення.
10. Денисенко К.В. — Швецький досвід реалізації державної політики у сфері соціального захисту осіб похилого віку та його адаптація в Україні.
11. Салькова Т.В. — Досвід формування та розвитку пенсійних систем у країнах Європейського Союзу.
12. Лашук Оксана Сергіївна — Методологічні основи механізмів державного регулювання розвитку регіону.
13. Повна Світлана Вікторівна — Методологія проектного менеджменту в управлінні державними інвестиційними проектами.