ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК
(електронний науковий журнал)

ISSN(онлайн): 2522-1752

«Публічне адміністрування: наукові дослідження та розвиток» підтримує етичні стандарти наукових публікацій та проводить усі можливі заходи із запобігання недобросовісним публікаціям. Усі статті, надані для опублікування у журналі, проходять рецензування на оригінальність, етичність та значимість. Ми запевняємо, що жоден рекламний дохід, дохід з поширення репринтних копій або інший комерційний дохід не спричиняє тиску та не впливає на редакційні рішення.

Дотримання стандартів етичної поведінки важливе для усіх сторін, що приймають участь у публікації: авторів, редакторів журналу, рецензентів та видавця.

Ці положення ґрунтуються на Рекомендаціях із Добросовісної Практики Наукових Публікацій Комітету з етики Наукових Публікацій.

Обовязки редколегії

Рішення про публікацію

Редактор рецензованого журналу відповідальний за прийняття рішення щодо того, які статті з поданих до включення до журналу мають бути опубліковані.

Редактору слід дотримуватися політики редколегії журналу та діяти у рамках законних вимог, оскільки він може бути притягнутий до відповідальності в разі наклепу, порушення авторського права і плагіату. Редактор може радитися з іншими редакторами або рецензентами в ухваленні рішення.

Неупередженість

Редактор завжди оцінює інтелектуальний вміст рукописів незалежно від расової приналежності, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічного походження, громадянства або політичної філософії авторів.

Конфіденційність

Редактор або будь-хто інший з редакційного штату не повинен розголошувати жодну інформацію про представлений рукопис будь-кому, окрім відповідного автора, рецензентів, потенційних рецензентів, інших редакційних радників і видавця, оскільки вона є приватною.

Розкриття інформації та конфлікти інтересів

Неопубліковані матеріали, виявлені в представленому рукописі, не мають бути використані у власному дослідженні редактора без спеціальної письмової згоди автора.

Обовязки рецензентів

Внесок у редакційні рішення

Рецензенти допомагають редакторові в ухваленні редакційних рішень, а також допомагають авторові удосконалити роботу.

Оперативність

Будь-який обраний рецензент, який відчуває себе некваліфікованим для розгляду дослідження, що міститься в рукописі, або знає, що швидкий розгляд буде неможливий, повинен повідомити редактора та звільнити себе від обов’язку рецензента.

Конфіденційність

Будь - які рукописи, отримані для розгляду, повинні сприйматися як конфіденційні документи. Вони не мають бути показані або обговорені з іншими особами, окрім тих, які уповноважені редактором.

Стандарти об'єктивності

Рецензування має проводитись об'єктивно. Особиста критика автора неприпустима. Рецензенти повинні висловлювати свої міркування ясно та з наведенням аргументів.

Підтвердження джерел

Рецензенти повинні ідентифікувати відповідну опубліковану роботу, яку не процитували автори. Будь - яке твердження, що спостереження, походження, або аргумент був раніше повідомлений, потрібно супроводити відповідною цитатою. Рецензент повинен також довести до відома редактора про будь-яку істотну схожість або частковий збіг між рукописом, що рецензується, та іншою вже опублікованою роботою, яка їм особисто відома.

Розкриття інформації та конфлікт інтересів

Приватна інформація або ідеї, отримані при розгляді, повинні зберегтися конфіденційними і не можуть бути використані в особистих інтересах. Рецензент не повинен розглядати рукопис, якщо виникає конфлікт інтересів у результаті йогоконкурентних, партнерських або інших стосунків або зв'язків з будь-яким з авторів, компаній або установ, пов’язаних з матеріалом публікації.

Обовязки авторів

Стандарти публікацій

Автори матеріалу оригінального дослідження повинні представити докладну доповідь про роботу, що виконується, а також об'єктивне обговорення її значення. Основні дані потрібно надати документально. Документ повинен містити достатньо деталей і посилань, щоб дозволити іншим відтворювати роботу. Оманливі або свідомо неточні твердження означають неетичну поведінку та є неприпустимими.

Доступ до даних та збереження

Просимо авторів бути готовими забезпечити доступ до даних, пов’язаних з матеріалом публікації, якщо це реально. Автор має в усякому разі бути готовий зберігати такі дані протягом розумного часу після публікації.

Оригінальність та плагіат

Автори повинні гарантувати, що вони написали повністю оригінальні роботи. Якщо автори використали роботу і/або слова інших авторів, це має бути відповідно процитоване або вказане.

Багаторазова, надлишкова або конкуруюча публікація

Автор не повинен публікувати роботи, що описують по суті одне й те саме дослідження більше ніж один раз або більше ніж у одному журналі. Представлення одного рукопису більше ніж до одного журналу одночасно означає неетичну видавничу поведінку і є неприйнятним.

Підтвердження джерел

Необхідно надавати належне підтвердження робіт інших авторів. Автори повинні процитувати публікації, які мали значення при створенні заявленої роботи.

Авторство матеріалу

Авторство потрібно обмежити тими, хто зробив істотний внесок в концепцію, проект, виконання або інтерпретацію заявленої роботи. Всіх, хто зробив істотні внески, слід включити до списку співавторів. Якщо є інші особи, які брали участь у окремих частинах дослідницького проекту, вони мають бути зазначені або внесені до списку як помічники.

Автор повинен гарантувати, що список авторів містить лише всіх дійсних співавторів, і до нього не внесено тих, хто не має відношення до цієї роботи, а також те, що всі співавтори ознайомилися та схвалили остаточну версію матеріалу і дали згоду на його публікацію.

Розкриття інформації та конфлікт інтересів

Всі автори повинні повідомити, якщо в їх роботі є будь-який фінансовий або інший конфлікт інтересів, який може вплинути на результати або інтерпретацію їх рукопису. Всі джерела фінансової підтримки проекту потрібно вказати.

Помилки в опублікованих роботах

Якщо автор виявляє істотну помилку або неточність в своїй опублікованій роботі, його зобов'язання - негайно повідомити про це редактора журналу або видавця і співпрацювати з редактором у виправленні помилок.