ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК
(електронний науковий журнал)

ISSN(онлайн): 2522-1752

ОКРЕМІ АСПЕКТИ МЕТОДОЛОГІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ В УКРАЇНІ

Автор:

Мурашко М.І., Чернігівський інститут імені Героїв Крут МАУП, м. Чернігів, Україна

Назарко С.О., Чернігівський інститут імені Героїв Крут МАУП, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

В статті розглядаються питання стосовно державних соціальних стандартів з урахуванням глобальних змін, які відбуваються у світовій та українській економіці.

Ключові слова:

соціальна політика, реформування, соціальні гарантії, державне регулювання

Список використаних джерел:

1. Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії». [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

2. Звіт про НДР «Вдосконалення системи соціального захисту населення в умовах підвищення споживчих цін» (№ держреєстрації 0108U002370). – НДІ праці, 2014. – 155 с.

3. Кравцова М.С. Шляхи підвищення державних соціальних стандартів у політиці доходів населення. Режим доступу: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/ bitstream 8F.pdf

4. Ратифікація 102 конвенції МОП. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://profspilka.kiev.ua/publikacii/novyny/4227-ratifkacya-102-konvencyi-mop.html

5. Статистичні матеріали Державної служби статистики [Електронний ресурс] – Режим доступу: http//www.ukrstat.gov.ua

6. Тищенко О.В. Проблеми вдосконалення соціально-забезпечувального законодавства України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/2_2015/47.pdf

Завантажити