ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК
(електронний науковий журнал)

ISSN(онлайн): 2522-1752

НОВІ ОСВІТНІ СТАНДАРТИ ЯК ОСНОВА РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор:

Мурашко М.І., Чернігівський інститут імені Героїв Крут МАУП, м. Чернігів, Україна

Назарко С.О., Чернігівський інститут імені Героїв Крут МАУП, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

В статті розглядаються питання стосовно стандартів вищої освіти в контексті нового Закону України «Провищу освіту». Проаналізовано комплекс нормативно-правових актів та організаційних заходів, направлених наімплементацію цього Закону. Наголошено на компетентнісному підході визначення вимог до фахівця при створенні новихстандартів.

Ключові слова:

нові стандарти вищої освіти, рівень вищої освіти, ступінь вищої освіти, кваліфікаційний рівень, Національна рамка кваліфікацій, компетентність

Список використаних джерел:

 1. Закон України «Про вищу освіту», 1 липня 2014 р. №1556-VII. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/1556-18.

 2. Постанова КМУ від 29.04.2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти». [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/266-2015.

 3. Національна рамка кваліфікацій. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011.

 4. Постанова КМУ від 15.04.2015 р. № 244 «Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти». [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/244-2015.

 5. Наказ МОН від 21.06.2016 № 700 «Деякі питання діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти». [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5826.

 6. Наказ МОН від 01.06.2016 № 600 «Про затвердження та введення в дію Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти». [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5555.

 7. Рекомендації щодо нових стандартів вищої освіти. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/reform/51513/

 8. Бахрушин В. Стандарти вищої освіти. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://education-ua.org/ua.

 9. Дашковська О., Погребняк В. Стандарти вищої освіти: нормативно-правове і організаційне забезпечення[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://smm.pgasa.dp.ua/article/viewFile/83921/79349.

 10. Мурашко М.І., Назарко С.О. Окремі аспекти методології впровадження державних соціальних стандартів в Україні / М.І. Мурашко, С.О. Назарко // Публічне адміністрування: наукові дослідження та розвиток (Електронний науковий журнал). – 2016. № 2. Режим доступа : http://pa.stu.cn.ua/22-okrem-aspekti-metodologyi-vprovadzhennya-derzhavnih-socalnih-standartv-v-ukrayin.html 

 11. Рашкевич Ю.М. Побудова стандартів вищої освіти та освітніх програм в контексті нового Закону України «Про вищу освіту». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://education-ua.org.

 12. Ткаченко Т.І. Професійні стандарти в системі вищої освіти. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://education-ua.org.

Завантажити