ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК
(електронний науковий журнал)

ISSN(онлайн): 2522-1752

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОСІБ, ПОСТРАЖДАЛИХ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Автор:

Олійченко Ігор Михайлович, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: англійська

Анотація:

В статті проведено дослідження функціонування та розвитку системи соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Досліджено систему соціального захисту постраждалих від техногенних аварій як складову соціальної політик; правове регулювання соціального захисту постраждалих від аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Досліджено систему заходів соціального та економічного захисту запроваджену для подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, в тому числі надання медичної і соціальної допомоги, створення безпечного середовища для проживання, здійснення соціально - економічної та радіаційно-екологічної реабілітації забруднених територій, їх відродження та динамічний розвиток. Проведено аналіз останніх досліджень соціально-економічних втрат, викликаних надзвичайними ситуаціями в різних країнах світу, який дозволяє виокремити підходи до створення і розвитку систем соціального захисту населення, постраждалого внаслідок надзвичайних ситуацій та катастроф. Проведено аналіз стану реалізації соціального захисту постраждалих від аварії на Чорнобильській атомної електростанції в Україні. Досліджено функціонування органів державного управління відповідальних за соціальний захист населення на регіональному рівні. Запропоновано шляхи удосконалення системи соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, такі як: систематизація законодавчих актів у сфері соціального захисту громадян; створення єдиного координуючого державного органу у сфері реалізації державної політики щодо соціального захисту громадян; створення належних умов для учасників наслідків Чорнобильської катастрофи, зокрема для покращення соціальних та побутових послуг, забезпечення належної соціальної підтримки та матеріальної допомоги; розширення завдань Державного реєстру України людей, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Визначено напрямки соціальної політики, важливим компонентом якої є реформа структурних механізмів системи соціального забезпечення людини.

Ключові слова:

соціальний захист, консультації з громадськістю, соціальна допомога, громадські організації, соціальні виплати, територіальні громади, соціальна підтримка, програмно-цільовий підхід, соціальні стандарти.

Список використаних джерел:

 1. Аналітичні дані “Всебічна оцінка ризиків внаслідок аварії на ЧАЕС”. - Київ, 2010
 2. Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації. Офіційний сайт  http://upsz.cg.gov.ua/index.php?id=6115&tp=1&pg=
 3. Закон країни “Про внесення змін та визнання невиконанням деяких законодавчих актів України" № 76-VIII, від 28.12.2014 р.
 4. Закон України "Про Національну програму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006-2010 роки" № 3522-IV.  від 14 березня 2006 р.
 5. Закон України “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28 лютого 1991 року
 6. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» № 796-12, редакція від 20.01.2018.
 7. Закон України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» № 796-12, Редакція від 20.01.2018
 8. Міжнародні основні норми безпеки для захисту від іонізуючих випромінювань і безпечного поводження з джерелами випромінювання - Відень: МАГАТЕ. - 1997. - 382 с.
 9. Постанова Верховної Ради УРСР від 27.02.1991 № 791-XII «Про Концепцію проживання населення на територіях Української РСР з підвищеними рівнями радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи». Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 51 “Про затвердження Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”
 11. Юрченко Ю.Д. Реформування в контексті євроінтеграції // Соціальний захист: Інформ. та наук.-вироб. журн. - 2003. - № 11. - С. 18-19.
 12. Consolidated Versions of the Treaty on European Union and The Treaty on the Functioning of the European Union / Official Journal of the European Union. Volume 55, October 2012
 13. Current trends of public management: collective monograph / collection of scientific papers; edited by Shkarlet Serhiy [Shkarlet S, Oliychenko I, Ditkovska M., and others] - Košíce, Slovakia, 2017 - 193 p
 14. Ditkovska M. Analysis of the system of providing administrative services by public authorities in the field of public registration / M. Ditkovska / Public administration, research and development: scientific journal / Chernihiv National University of Technology. – Chernihiv : Chernihiv National University of Technology, 2017. – № 4, electronic resource http://pa.stu.cn.ua/
 15. Spicker Р. Principles of social welfare: an introduction to thinking about welfare state. – London, 1993.

Завантажити