ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК
(електронний науковий журнал)

ISSN(онлайн): 2522-1752

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОСІБ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ПІДТРИМКИ З БОКУ ДЕРЖАВИ

Автор:

Дітковська Марина Юріївна , Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: англійська

Анотація:

У статті досліджується процес удосконалення системи соціального захисту осіб, які потребують підтримки з боку держави на сучасному етапі. Аналізується сучасний стан соціального захисту населення. Розглянуто нормативно-правове регулювання соціального захисту населення в Україні, законодавчі акти в яких встановлено численну державну соціальну підтримку громадян та нормативно-правові документи, які визначають основи соціального захисту і гарантують соціальну захищеність шляхом надання пільг, переваг та державної соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей. Охарактеризовано сучасну систему надання соціальної підтримки в Україні та соціальної реабілітації осіб, які повернулись із зони АТО. Досліджено систему соціального захисту осіб, які потребують підтримки з боку держави, на базі Чернігівської області. Розглянуто інформаційно-правову допомогу, як механізм підвищення якості соціальної підтримки. Запропоновано заходи щодо вдосконалення соціального захисту осіб в Чернігівській області шляхом розроблення, затвердження та впровадження відповідних програм, які фінансуватимуться за рахунок обласного та районних бюджетів. Ці заходи передбачають: надання статусу учасникам АТО, які безпосередньо брали участь у бойових діях у складі добровольчих батальйонів, які не були включені до органів, визначених законодавством України; виплата одноразової допомоги сім'ям померлих ветеранів; безкоштовне проживання в гуртожитках членів сімей померлих учасників АТО, які відвідують повний робочий день у професійних та вищих навчальних закладах з метою отримання професійної або вищої освіти. Пропонується розробити ефективний механізм реалізації соціального захисту у цій сфері та створити єдиний державний орган, який буде відповідати за ефективне здійснення державної стратегії соціального захисту ветеранів. Сформовано пропозиції щодо удосконалення системи надання соціальної підтримки через соціальну реабілітацію та інформаційно-правову допомогу, обґрунтовано заходи щодо вдосконалення соціального захисту осіб, які цього потребують, у Чернігівській області.

Ключові слова:

соціальна сфера, соціальна політика, соціальний захист, соціальні гарантії, соціальне страхування, соціальна справедливість, правове забезпечення соціального захисту населення, державні соціальні стандарти, соціальні нормативи

Список використаних джерел:

  1. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» № 3551-12, Редакція від 05.05.2018
  2. Закон Украхни «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» № 2011-12  Редакція від 21.03.2018 р.
  3. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей» № 719  від 19 жовтня 2016 р.
  4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення» № 413 від 20 серпня 2014
  5. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції»№ 359-р  від 31 березня 2015 р.
  6. Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції» № 150/2015 від 18.03.2015 
  7. Oliychenko I. The improvement of the system of rendering administrative services at the regional level // Public administration, research and development: scientific journal / Chernihiv National University of Technology. – Chernihiv : Chernihiv National University of Technology, 2017. – № 4, electronic resource http://pa.stu.cn.ua/
  8. Oliychenko I., Ditkovska M. E-government as an instrument of managing the development of socio-economic systems /I. Oliychenko, M. Ditkovska // Problems and prospects of economics and management : scientific journal / Chernihiv National University of Technology. – Chernihiv : Chernihiv National University of Technology, 2017. – № 4 (12). – 200 p. – P. 69-75
  9. Spicker Р. Principles of social welfare: an introduction to thinking about welfare state. – London, 1993. 

 

Завантажити