ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК
(електронний науковий журнал)

ISSN(онлайн): 2522-1752

СОЦІАЛЬНЕ СИРІТСТВО - ІНДИКАТОР СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Автор:

Олифіренко Юлія Іванівна , Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто проблему соціального сирітства в контексті соціальної безпеки. Запропоновано критерії оцінки державної політики у сфері профілактики соціального сирітства, як індикатора соціальної безпеки.Ключові слова:

Ключові слова:

охорона дитинства, соціальне сирітство, соціальна безпека, соціально-правовий захист дітей

Список використаних джерел:

1.Гаращук, О. В. Соціальна складова національної безпеки та сталого розвитку в умовах глобалізації / Олена Василівна Гаращук // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: О. В. Ярощук (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2017. – Том 27. – № 1. – С. 28-34. – ISSN 1993-0259.

2. Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України, затверджені наказом Мінекономрозвитку від 29.10.2013 № 1277.

3. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики [Електронний ресурс] :Закон України  від 1 липня 2010 року № 2411-VI – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/.

4. Про Національну стратегію профілактики соціального сирітства [Електронний ресурс]: Указ Президента від 22.10.2012 р. № 609/2012. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/609/2012.

5. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи у справах дітей [Електронний ресурс] : Закон України від 24 січня 1995 року № 20/95-ВР. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/.

6. Про основи національної безпеки України [Електронний ресурс]: Закон України від 19 червня 2003 року № 964-IV – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/.

7.Слюсар Л. Демографічні витоки та наслідки проблеми соціального сирітства в сучасній Україні/ Л. Слюсар //Україна: аспекти праці. – 2010. – № 6. – С. 33–41. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uap_2010_6_8.pdf

8. Щорічна державної доповіді про становище дітей в Україні: «Реалізація Конвенції ООН про права дитини в Україні: досягнення, проблеми, перспективи» за період 2009–20016 рр.) [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://www.msp.gov.ua/timeline/Konvenciya-OON-z-prav-ditini.html

Завантажити