ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК
(електронний науковий журнал)

ISSN(онлайн): 2522-1752

АСПЕКТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ БЕЗ БАТЬКІВ В УКРАЇНІ

Автор:

Харченко Юлія Петрівна, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

В статті здійснено аналіз соціально-правового захисту дітей, без батьків через історичну призму трансформаційних процесів в суспільстві.

Ключові слова:

державні механізми управління, діти, позбавлені батьківського піклування, органи державної влади та місцевого самоврядування

Список використаних джерел:

1. Конституція України. – Х. : Весна, 2007. – 48 с.

2. Про охорону дитинства [Електронний ресурс] : Закон України від 26 квітня 2001 р. № 2402-ІІІ. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2402-14.

3. Кривачук Л. Ф. Державна молодіжна політика з питань неповнолітніх в Україні (державно-управлінський аспект) : монографія / Л. Ф. Кривачук. – Львів : ЛДФА, 2009. – С. 174.

4. Ковальчук І. В. Виникнення та становлення інституту усиновлення в Київській Русі / І. В. Ковальчук // Часопис Київського інституту права. – 2008. – № 2. – С. 155–159.

5. Мацковский М. С. Социология семьи. Проблемы теории, методологии и методики / М. С. Мацковский. – М. : Наука, 1989. – 116 с.

6. Деінституціалізація та трансформація послуг для дітей : посіб. з найкращ. практ. / [Мюльгейр Д., Браун К., Агатонос-Георгопулу Х. та ін.] ; за заг. ред. Ж. Мюльгейр. – К. : Калита, 2009. – 193 с.

7. Яблоков Н. В. Призрение детей в воспитательных домах / Н. В. Яблоков // Трудовая помощь. – 1901. – Март-июнь. – 71 c. – (Робочі матеріали БФ „Приют детства”).

8. Слуцкий Е. Г. Беспризорность в России: вновь грозная реальность / Е. Г. Слуцкий // СоцИС. – 1998. – № 8. – С. 121.

9. Соціальна педагогіка: Курс лекцій/Під загальною ред. М.А. Галагузовой. - М., 2000.

10. Об отдаче покинутых детей на воспитание из учреждений Охраны материнства и младенчества : Инструкция НКЗдрава РСФСР от 25 августа 1925 г. № 000.04-15..

11. Петрочко Ж. В. Положення Конвенції ООН про права дитини як методологічні засади розвитку юної особистості / Ж. В. Петрочко // Психолого-педагогічні засади розвитку особистості в освітньому просторі : матер. методолог. семін. АПН України (м. Київ, 19 берез. 2008 р.). – К., 2008. – 728 с.

Завантажити