ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК
(електронний науковий журнал)

ISSN(онлайн): 2522-1752

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Автор:

Лашук Оксана Сергіївна, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розкрито сутність поняття регіон у сфері державного управління та особливості державного регулювання розвитку регіону. Проаналізовано основні проблеми державного регулювання розвитку регіону. Також дослідженні стратегічні завдання та основні принципи регіонального розвитку в Україні.

Ключові слова:

регіон, регіональний розвиток, державна регіональна політика, державне управління, регіональне управління, механізми державного управління

Список використаних джерел:

1. Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку : монографія / за ред. З. С. Варналія. - К. : Знання України, 2005. - 498 с.

2. Бандур С. І. Сучасна регіональна соціально-економічна політика держави: теорія, методологія, практика / С. І. Бандур, Т. А. Заяць, І. В. Терон. - К. : РВПС України НАН України, 2002. - 250 с.

3. Данилишин Б. Науково-інноваційне забезпечення сталого економічного розвитку України // Економіка України. - 2004. - № 3. - С. 4.

4. Долішній М. І. Регіональна політика: методологія, методи, практика / М. І. До- лішній, П. Ю. Бєлєнький, В. Я. Бідак та ін. - Львів, 2001. - 719 с.

5. Кистанов В. В. Региональная экономика России / В. В. Кистанов, Н. В. Копылов. - М. : Финансы и статистика, 2003. - 584 с.

6. Герасимчук З.В., Вахович І.М., Каменська І.М. Фінансова політика сталого розвитку регіону: Монографія. –Луцьк: Надстир’я, 2006. – 220 с

7. Регіональний вимір трансформаційних зрушень / авт колектив: Галушкіна Т.П., Реутов В.Є., Качаровська Л.М., 2009 – 320 с.

8. Продуктивні сили економічних районів України / Данилишин Б.М., Чернюк Л.Г., Горська О.В., Фащевський М.І. та ін. –К.: ЗАТ “Нічлава”, 2000. – 520 с

Завантажити