ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК
(електронний науковий журнал)

ISSN(онлайн): 2522-1752

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ РЕФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Автор:

Оліфіренко Лілія Дмитрівна , Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: англійська

Анотація:

Проаналізовані системні проблеми реформування судової системи в Україні. Обґрунтовані рекомендації структурного характеру реформування, а саме: адаптації українського законодавства до європейського, впровадження у судовій системі європейських цінностей, реформування судово-процесуальних інституцій, перехід до міжнародних стандартів судочинства. Критичними аспектами реформування виявлені: безвідповідальність судової влади, соціальні та економічні ризики втрати довіри до судової влади, низька ефективність механізму виконання судових рішень, низька якість та оперативність судового адміністрування.

Ключові слова:

судова реформа, концептуальні та процесуальні засади реформування судової системи

Список використаних джерел:

1. Про судоустрій і статус суддів [Електронний ресурс]: Закон України №1402-VІІІ від 2 червня 2016 р.– Режим доступу : // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1402-19.

2. Коліушко І., Куйбіда Р. Пріоритети судової реформи на сучасному етапі / І. Коліушко, Р. Куйбіда // Право України. – 2010. – № 5. – С. 55-63.

3. Конституція України : чинне законодавство станом на 3 берез. 2014 р. : [Офіц. текст]. – К. : Паливода А. В., 2014. – 64 с. (Закони України).

4. Притика Д. М. Окремі думки з приводу чергової судової реформи / Д. М. Притика // Вісник господарського судочинства. – 2014. – № 6. – С. 69-73.

5. Оліфіренко Л. Д. Гурська К.В. Проблемний моніторинг реформування судової системи України / Л.Д. Оліфіренко, К.В. Гурська // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ Президентові України. – Вип. 45. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2015. – С. 55-62.

6. Судова реформа в Україні: поточні результати та найближчі перспективи. Інформаційно-аналітичні матеріали до Фахової дискусії на тему: «Судова реформа 2010 р.: чи наближає вона правосуддя в Україні до європейських норм і стандартів?» 4 квітня 2013р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.razumkov.org.ua/upload/Sudova_reforma_2013.pdfhttp://www.razumkov.org.ua/upload/Sudova_reforma_2013.pdf

7. Реформування судової влади в Україні (інтерв’ю Голови Верховного Суду України Ярослава Романюка – головному редакторові "Право України" О. Святоцькому) // Право України. – 2014. – № 11. – С. 14-73.

8. Рекомендації учасників III Міжнародного судово-правового форуму «Судова реформа в Україні: європейський вектор» // Юридическая практика № 13 (901), 31 марта 2015 г. – С. 31.

9. Реформування судової системи: думки суддів // Вісник Асоціації правників України. – 10 (106) жовтень 2014р. – С. 7.

10. Утвердження європейської моделі судочинства і верховенства права – пріоритети судової реформи та відновлення суспільної довіри до судів в Україні: всеукраїнський форум учених-правознавців та суддів (інтерв’ю учасників форуму – журналу "Право України") // Право України. – 2014. – № 11. – С. 74-135.

11. Круглий стіл "Судова реформа в Україні – стан і перспективи: забезпечення належного доступу до правосуддя, ефективність судового захисту, підвищення авторитету судової влади та довіри громадян" // Вісник господарського судочинства. – 2014. – № 6. – С. 56-62.

12. Стратегічний план розвитку судової влади України на 2013-2015 рр., затверджений рішенням Ради суддів України від 21.12.2012 р. № 83 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://court.gov.ua.

13. Стратегія розвитку судової системи в Україні на 2015–2020 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://court.gov.ua.

Завантажити