ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК
(електронний науковий журнал)

ISSN(онлайн): 2522-1752

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ УМОВАХ

Автор:

Шевченко Олег Миколайович, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено основні проблемидержавного регулювання інвестиційної діяльності у сучасних трансформаційних умовах.Проаналізовано стан та тенденції розвитку економіки України та державного регулювання інвестиційної діяльності.

Ключові слова:

інвестиційна діяльність, суб’єкт інвестиційної діяльності, методи державного регулювання, державні норми і нормативи, регулювання умов інвестиційної діяльності, капітальні інвестиції, форми державного регулювання

Список використаних джерел:

1.Качур Р. П. Державне регулювання інвестиційної діяльності в трансформаційній економіці України : дис. канд. ек. наук : 08.00.03 / Качур Роман Павлович – Львів, 2015. – 237 с.

2.Кравчун О. С. Механізми державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / О. С. Кравчун // Теорія та практика державного управління. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI9qCdsZTUAhXMbZoKHWRAD7AQFghQMAU&url=http%3A%2F%2Firbis-nbuv.gov.ua.

3.Офіційний сайт Міністерства закордонних справ України / [Електронний ресурс]. –– Режим доступу:// http://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/economic-cooperation/invest-climat

4.Офіційний сайт Державного комітету статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

5.Офіційний сайт Української асоціації інвестиційного бізнесу / [Електронний ресурс]. –– Режим доступу:// http://www.uaib.com.ua

6. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України / [Електронний ресурс]. –– Режим доступу:// http://www.me.gov.ua

7. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні [Електронний ресурс] Закон України від 23.02.2006 № 3480 – IV.- Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2927-17

8. Про інвестиційну діяльність [Електронний ресурс] : Закон України. -Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1560-12

9.Про інноваційну діяльність [Електронний ресурс] : Закон України. -Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/40-15

10. Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди [Електронний ресурс] Закон України від 15.12.2005 № 3201 – IV- Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2299-14

11.Про наукову і науково-технічну експертизу [Електронний ресурс] :Закон України від 10.02.1995 р. №52/95-ВР. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/51/95-%D0%B2%D1%80

12.Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності [Електронний ресурс] Закон України від 16.01.2003р. №433-IV. - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/433-15

13.Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків [Електронний ресурс] Закон України від 16.07.1999р. №991-XIV - Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2743-14

14. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг [Електронний ресурс] Закон України від 15.12.2005 № 3201 – IV- Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/en/123-19

15. Про цінні папери та фондовий ринок [Електронний ресурс] Закон України від 23.02.2006 № 3480 – IV- Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3480-15

16. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування обов’язковості державної реєстрації іноземних інвестицій[Електронний ресурс] Закон України від 31.05.2016 № 1390-VIII - Режим доступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1390-19

17.Ткаченко А. М. Державне регулювання інвестиційної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / А. М. Ткаченко, Є. М. Плаксіна // Економіка і регіон. – 2014. – Режим доступу до ресурсу:https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI9qCdsZTUAhXMbZoKHWRAD7AQFghHMAQ&url=http%3A%2F%2Firbis-nbuv.gov.ua

Завантажити