ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК
(електронний науковий журнал)

ISSN(онлайн): 2522-1752

ПЕРСОНАЛ ПРОБАЦІЇ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ: ПОДІЛ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ

Автор:

Ребкало Микола Миколайович , Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

В статті проаналізовано організаційно-правове забезпечення пробації Міністерства юстиції України.Встановлено, що пробація реалізується через три види діяльності, кожен із яких має свої особливості. З’ясовано, що відповідно кримінально-виконавчого законодавства персонал пробації поділяється на державних службовців та осіб, що працюють за трудовою угодою. Зазначено, що в процесі удосконалення персоналу пробації йому необхідні знання з таких професій, як юрист, психолог, соціальний працівник та пенітенціарний менеджер. Обґрунтовані деякі шляхи удосконалення фахової підготовки персоналу. Автор статті схиляється до думки, що удосконалення професійного рівня персоналу пробації доцільно здійснювати комплексно, як під час початкового навчання, так і перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрового складу.

Ключові слова:

кримінально-виконавча служба; види пробації; персонал пробації; поділ персоналу пробації;удосконалення персоналу пробації

Список використаних джерел:

  1. Про пробацію: Закон України від 5 лютого 2015 року № 160-VIII // Офіційний вісник України. – 2015. – №17. – Ст.445.

  2. Про Державну кримінально-виконавчу службу України: Закон України від 23 червня 2005 року № 2713-IV // Офіційний вісник України. – 2005. – № 29. – Ст.1697.

  3. Дубенко С. Д. Державна служба і державні службовці : навч.-метод. посіб. / С. Д. Дубенко. – К. : Ін Юре, 1999. – 244 с.

  4. Тихонова О.В. Щодо розуміння категорії “Кримінологічна характеристика” / О.В. Тихонова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету . – 2014. – №8. – С.248-249.

  5. Чебоненко С.О. Методичні поради для підготовки офіцерів служби пробації : навч. посіб. для курсантів вищ. навч. закл. / С.О. Чебоненко, В.В. Дрижак. – Чернігів, 2006. – 92 с.

Завантажити