ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК
(електронний науковий журнал)

ISSN(онлайн): 2522-1752

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ МОДЕРНІЗАЦІЄЮ СИСТЕМИ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ МІСТА

Автор:

Повна Світлана Вікторівна, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Сікач Н. М. , управління транспорту транспортної інфраструктури та зв’язку Чернігівської міської ради, м. Чернігів, Україна

Ігнатенков Олександр Леонидович, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

В статті досліджено стан та основні проблеми розвитку громадського транспорту України та міста Чернігова зокрема. На ринку автомобільних перевезень, де діють приватні перевізники, роль місцевого самоврядування полягає у встановленні основних та додаткових вимог до проходження конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, а також інвестиційних вимог до конкурсів щодо оновлення транспортної інфраструктури на засадах державно-приватного партнерства. Відповідно органи публічного управління вимагають оновлення транспортних засобів та транспортної інфраструктури, встановлення GPS-трекерів за рахунок автоперевізників та приватних інвестицій. Міський електротранспорт та відповідна інфраструктура, які знаходяться у комунальній власності, модернізуються за рахунок насамперед місцевого бюджету, а також Державного фонду регіонального розвитку та пошуку можливостей фінансування за рахунок міжнародних фінансових організацій. Аналіз структури витрат на закупівлю тролейбусів показав, що 18% від вартості інвестиційного проекту необхідно виплатити у державний бюджет. Тому в якості заходів підтримки модернізації громадського транспорту міста пропонується надання публічною владою пільгових кредитів для придбання нового транспорту, а також пільгової податкової підтримки вітчизняних виробників.

Ключові слова:

транспорт, транспортна система міста, публічне управління транспортом, стратегія модернізації транспортної системи міста

Список використаних джерел:

1. Wefering F. Настанови. Розробка та виконання Плану сталої міської мобільності / S. Rupprecht, S. Bührmann, S. Böhler-Baedeker // Європейська Комісія. Генеральний Директорат з Мобільності та Транспорту. – 2014. – 152 с.

2. Бойко О. В. Сталий розвиток транспортної системи України / О. В. Бойко, З. П. Двуліт // Науковий вісник НЛТУ України. - 2013. - Вип. 23.18. - С. 94-103.

3. Матейчик В. П. Формування програм сталого розвитку міських транспортних систем / В. П. Матейчик, М. Смешек, В. О. Хрутьба, В. І. Зюзюн // Вісник Нац. транспортного ун-ту. – 2014. – № 29(1). – С. 158–172.

4. Яцківський Л.Ю., Зеркалов Д.В. Загальний курс транспорту: Навчальний посібник. – К.: Арістей, 2007. – 458 с.

5. Державна служба статистики України. Офіційний сайт. [Електронний ресурс]. – Доступний з: http://www.ukrstat.gov.ua/

6. Закон України «Про автомобільний транспорт» від 05.04.2001 р. № 2344-III. [Електронний ресурс]. – Доступний з: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2344-14.

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 3.12.2008 р. № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» [Електронний ресурс]. – Доступний з: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1081-2008-%D0%BF/page.

8. Закон України «Про транспорт» від 10.11.1994 р. № 232/94-ВР [Електронний ресурс]. – Доступний з: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/232/94-%D0%B2%D1%80.

9. Закон України «Про міський електричний транспорт» від 29.06.2004 р. № 1914-IV [Електронний ресурс]. – Доступний з: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1914-15.

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2006 р. № 1855 «Про затвердження Державної цільової програми розвитку міського електротранспорту на період до 2017 року» [Електронний ресурс]. – Доступний з: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1855-2006-%D0%BF

11. Попереднє техніко-економічне обґрунтування (Концепція) проекту «Підвищення ефективності громадського електротранспорту міста Чернігова», ТОВ «АРНІКА-Центр», Київ, 2014 рік.

12. Рішення Чернігівської міської ради від 4 червня 2015 року «Про План дій зі сталого енергетичного розвитку м. Чернігова на 2015- 2023 роки» [Електронний ресурс]. – Доступний з: http://www.chernigiv-rada.gov.ua/document/rishennya-sesii/6593

13. Закон України від 12.04.2017 р. № 2009-VIII «Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект «Міський громадський транспорт України») між Україною та Європейським інвестиційним банком» [Електронний ресурс]. – Доступний з: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/card/2009-19.

Завантажити