ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК
(електронний науковий журнал)

ISSN(онлайн): 2522-1752

МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ ПОСЛУГ ЯК ІНДИКАТОР РІВНЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ КРАСИ В УКРАЇНІ

Автор:

Оліфіренко Лілія Дмитрівна , Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Лосєва Ольга Андріївна, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: англійська

Анотація:

У статті досліджувались основні тенденції ринку послуг індустрії краси у світі та в України, які дозволили оцінити загальні чинники маркетингу, попиту та пропозиції послуг, а також визначити позитивні та негативні фактори, що впливають на роботу підприємств індустрії краси. Якість − сукупність властивостей і характеристик продукції або послуги, які надають їм здатність задовольняти обумовлені або передбачувані потреби. Послуги – перспективна і динамічна галузь економіки. На певному етапі економічного розвитку ринку індустрії краси певні послуги інтенсивно поширюються і стають традиційними, інші – тільки з'являються чи зникають. Основною мотивацією покупки послуги є отримання позитивного ефекту або задоволення (позитивних емоцій) від споживання. Звідси виникає потреба у розумінні поняття «якість послуг» у сфері індустрії краси. Якість послуг може визначати ступінь дотримання передбачених вимог і стандартів, позицію відповідності послуг, що надаються їх вартості або сукупність задоволень та очікувань споживача. Ринок краси вступає в динамічний період процвітання, ринкова конкуренція надзвичайно жорстка, а індустрія косметики знає, як просувати товар на новий рівень. Встановлено, що визначальною тенденцією зберігається інтенсивний розвиток підприємств індустрії краси завдяки зростаючому попиту на всі види послуг краси. Обґрунтовано пріоритетні напрями удосконалення діяльності б'юті-підприємств, основними серед яких є менеджмент якості послуг; менеджмент персоналу; контролінг за дотриманням стандартів та сертифікаційних вимог до якості надання послуг. Розглянуто порядок дотримання норм. Проведено аналіз інституціональних засад щодо отримання дозвільних документів на діяльність б'юті-підприємства. Зроблений висновок, що особливості оцінювання менеджменту якості послуги полягають у відповідності якості виробництва/надання послуги та якості обслуговування вимогам стандартів, а також менеджменті персоналу щодо соціально-психологічного та економічного аспектах формування якості послуги.

Ключові слова:

менеджмент якості, менеджмент персоналу, критерії якості, індустрія краси, сфера послуг, контролінг якості послуг, сертифікація якості послуг, підприємництво.

Список використаних джерел:

1. Барканов, В.І. Факторний аналіз попиту та пропозиції на внутрішньому ринку товарів і послуг / В.І. Барканов, О.Г. Кузмич // Національне господарство України: теорія та практика : зб. наук. праць. – К. : РВПС України НАН України, 2010. – С. 29-36. 

2. Моргулець, О.Б. Динаміка розвитку сфери послуг України / О.Б. Моргулець // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. – 2015. – Вип. 11. – С. 194-197.  

3.  Альошкін,  С.Л.  Методологічні  основи  управління  якістю  надання  побутових  послуг  // Економічний вісник Донбасу – № 3(29), 2012. – С. 175-178. 

4.  За  рахунок  чого  салони  краси  виживали  в  2016  році?  [Електронний  ресурс].  –  URL: https//delo.ua/business/za-chet-chego-salony-krasoty-vyzhivali-v-2015-godu-327703/.–  (дата  звернення 17.12.2017).  

5. У 2015 році український косметичний ринок виріс на 24,6% [Електронний ресурс]. – URL: http : //www.dsnews.ua/society/v-2015-godu-ukrainskiy-kosmeticheskiy-rynok-vyros-na-24-6-05042016181700/./.– (дата звернення 19.12.2017).  

6.  Cosmetics  Market  by  Category  (Skin&Sun  Care  Products,  Hair  Care  Products,  Deodorants, Makeup&Color  Cosmetics,  Fragrances)  and  by  Distribution  Channel  (General  departmental  store, Supermarkets, Drug stores, Brand outlets) – Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2014-2022 [Електронний ресурс]. – URL: https://www.alliedmarketresearch.com/cosmetics-market (дата звернення 17.12.2017). 

7.  Project  presentation  "Cosmetics  in  Ukraine  2017"  [Електронний  ресурс].  –  URL: https://cosmeticsukraine.org/wpcontent/uploads/2016/11/2017_Forum_Presentation.pdf  (дата  звернення 17.10.2018).  

8.  Кущенко,  Ж.  К.  Далеко  не  кожному  салону  краси  можна  довірити  турботу  про  свою зовнішність [Електронний ресурс] / Ж. К. Кущенко.  – URL: exo.in.ua/porada/201. – (дата звернення 17.12.2017). 

9.Про захист прав споживачів [Електронний ресурс] : Закон України від 12.05.1991 № 1023-XII. – URL: http:zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1023-12/ed20030611 (дата звернення 17.10.2018). 

10. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення [Електронний ресурс]. –  Закон  України  від  24.02.94,  ВВР,  1994,  №  27,  ст.219.  –  Режим  доступу  : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4004-12 (дата звернення 17.10.2018). 

11.  Яновицька,  Г.  Право  споживача  на  належну  якість  продукції /  Г.  Яновицька  // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2015. – № 3. – С. 46-50.  

12. Дозвільні документи для салонів краси [Електронний ресурс]. – URL: http://cpk.ua/uk/korisni-poradi/4-korisni-poradi/full/dozvilni-dokumenti-dlya-saloniv-krasi/ (дата звернення 20.12.2017). 

13.  Ткаченко,  Н.  Добровільна  сертифікація  перукарських та  косметичних послуг  – гарантоване підтвердження їхньої високої якості / Н. Ткаченко // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2012. – № 4. – С. 63-65.  

14.  Вимоги  до  ліцензування  салону  краси  [Електронний  ресурс].  –  URL: http://smallbusiness.chron.com/beauty-salon-licensing-requirements-57829.html.  –  (дата  звернення 17.12.2017).  

15.  Оліфіренко,  Л. Д.  Структурні  зв’язки  інституціонального  механізму  регулювання  розвитку суб’єктів  господарювання  /  Л. Д.  Оліфіренко  //  Економічний  часопис  –  ХХІ  :  науковий  фаховий журнал. – №155(11-12). – 2015. – С. 51-54.  

16. Olifirenko, L. D. Functional Review оf Institutional Mechanism in the Context оf Interrelations оf Mechanisms  оf  Regulation  оf  Business  Entities  Development  /  Liliia Olifirenko  //  Scientific  Bulletin  of Polissia. –2017. – 3(11), Р. 1, 136-144. 

17. Shkarlet, S.M. Quality Management: educational manual /Serhiy Shkarlet, Igor Oliychenko, Maryna Ditkovska. – Chernihiv: Chernihiv National University of Technology, 2018. – 216 p. 

Завантажити