ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК
(електронний науковий журнал)

ISSN(онлайн): 2522-1752

№2 (4), 2017

1. Бутко Микола Петрович — Сутність економіки знань та механізми державного впливу на процеси її становлення.
2. Олійченко Ігор Михайлович — Удосконалення системи надання адміністративних послуг на регіональному рівні.
3. Оліфіренко Лілія Дмитрівна , Дідик Ольга Миколаївна — Інституціональний механізм державно-церковних відносин у контексті їх конституційного регулювання.
4. Іванова Наталія Володимирівна — Значення державного впливу на реформування інфраструктурного забезпечення регіону.
5. Дітковська Марина Юріївна — Теоретичні основи формування та розвитку інформаційних систем в публічному адмініструванні.
6. Шевченко Олег Миколайович — Формування та ефективність використання кадрового потенціалу.
7. Харченко Юлія Петрівна — Аспекти реалізації державної інноваційної політики України в сучасних умовах.
8. Повна Світлана Вікторівна — Публічне управління регіональними інноваційно-інвестиційними процесами в умовах децентралізації влади.
9. Старченко Григорій Володимирович — Проактивне управління проектами в публічній сфері.
10. Михайлов Віктор Миколайович — Функціонування пожежно-рятувальної системи Польщі як компоненти суспільної безпеки: актуальність для України.
11. Олифіренко Юлія Іванівна — Удосконалення механізму відповідальності місцевих громад за благополуччя та безпеку дітей.
12. Лашук Оксана Сергіївна — Вплив фінансової децентралізації на соціально-економічний розвиток регіонів.
13. Кваша Н. А. — Впровадження методів оцінювання інноваційного потенціалу в наукову сферу вищих навчальних закладів.