ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК
(електронний науковий журнал)

ISSN(онлайн): 2522-1752

№1 (7), 2019

1. Олійченко Ігор Михайлович — Автоматизація закупівель як механізм підтримки участі підприємств у відкритих торгах в умовах посилення конкуренції.
2. Дітковська Марина Юріївна — Екологічний менеджмент як фактор створення безпечного та комфортного середовища проживання в Україні.
3. Кравченко М. В. — Актуальні питання підвищення ефективності системи пенсійного забезпечення.
4. Оліфіренко Лілія Дмитрівна , Самойлович Анастасія Геннадіївна — Типологічні особливості ринку праці України у єдиному світовому кібер-просторі: міграційний аспект.
5. Попело О.В. — Напрямирегулювання регіонального розвитку у контексті інтеграції ЄС.
6. Самійленко Галина Миколаївна — Мотиваційні аспекти праці в системі органів державної та місцевої влади.
7. Іванишин В. А. , Тараненко Р. В. — Нарис історії розвитку земельних відносин, землеустрою, кадастру в Туреччині.
8. Харченко Юлія Петрівна — Теоретичні аспекти децентралізації владних повноважень.
9. Олифіренко Юлія Іванівна — Соціальне сирітство - індикатор соціальної безпеки.
10. Шабардіна Юлія Володимирівна , Коваленко Світлана Володимирівна — Забезпечення інформаційної безпеки як основи національної безпеки України в сучасних умовах.
11. Рябець Катерина Анатоліївна — Парадигма формування політико-правового механізму публічного управління у водному господарстві України.
12. Ребкало Микола Миколайович — Сутнісні аспекти державно-управлінського впливу кабінету міністрів України на середовище мешкання людини.
13. Іванишин В. А. , Балицька А. С. — Історичний нарис розвитку земельних відносин, землеустрою та кадастру в Румунії.
14. Березинський Ігор Володимирович — Сегменти фінансового ринку України та їх особливості.